آژمان سرمایه ایرانیان

ما کی هستیم؟

تیم ما از سال 95 با هدف توسعه و به کارگیری ابزارها و روش های نوین و بهبود خدمات شروع به فعالیت در صنعت مالی-سرمایه گذاری کرد و با کسب مجوزهای متعدد در زمینه های مختلف، به فعالیت و ارائه خدمت در این حوزه پرداخت.

ارزش های ما

تیم مستعد و جوان

focus

حمایت از رشد

integrity

فضای پویا

excellence

همکاری تیمی

consistancy

انعطاف پذیری در ساعت و مدل همکاری و روابط سازمانی

team

فرهنگ سازمانی حمایت گر

team

روابط غیررسمی و دوستانه

team

اخلاق حرفه ای

آموزش

با آژمان بیاموزید

اعداد در آژمان

دفتر
1
کارمند
1
مشتری
1
خدمات
1